Asharq Al-Awsat

Quốc gia: Ả Rập Saudi
Liên hiệp Anh
Trụ sở: London
Năm thành lập: 1978
Ngôn ngữ: tiếng Ả Rập
Loại hình: Nhật báo
Lượng phát hành: 200.000 bản
Website: asharqalawsat.com

Tờ Asharq Al-Awsat được coi là tờ báo quốc tế của toàn cộng đồng Ả Rập. Được phát hành bởi Saudi Research and Marketing, mà người đứng đầu là em ruột của Đương kim hoàng thượng Ả Rập Saudi. Báo tự coi mình là theo đuổi đường lối trung hòa và chống lại islam cực đoan, cho dù nhiều nhà báo của tòa soạn luôn cho thấy tinh thần mộ đạo.

Báo được phát hành tại toàn bộ các nước Trung Đông và vùng Maghreb.

Các bài đã được chọn đăng:

Không có nhận xét nào: