The Christian Science Monitor

Quốc gia: Hoa Kỳ
Trụ sở: Boston
Năm thành lập: 1908
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại hình: Tuần báo
Lượng phát hành: 67.703 bản
Website: www.csmonitor.com

Sau nhiều khó khăn tài chính, tờ nhật báo được thành lập năm 1908 tại Boston này vào ngày 27 tháng 3 năm 2009 đả chuyển mình thành một tuần báo.

Khác với tên gọi của nó, đây không phải là một tờ báo đạo, mà là một tờ báo được hỗ trợ tài chính bởi nhà thờ First Church of Christ, Scientist. Báo phủ rộng nhiều đề tài quốc nội và quốc tế.

Các bài đã được chọn đăng:

Không có nhận xét nào: