The Wall Street Journal

Quốc gia: Hoa Kỳ
Trụ sở: New York
Năm thành lập: 1889
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại hình: Nhật báo
Lượng phát hành: 2.000.000 bản
Website: online.wsj.com/public/us

Được trao tặng tổng cộng 33 giải Pulitzer, tờ WSJ được biết đến về những bài phât tích sắc sảo về thị trường tài chính cũng như các vẫn đề liên quan đến làm ăn. Nhưng từ khi được tập đoàn News Corp. của Rupert Murdoch mua lại vào tháng 7 năm 2007, nó muốn hướng tới một lượng độc giả rộng hơn để cạnh tranh với tờ The New York Times. Từ năm 1889, nó đóng trụ sở tại Wall Street.

Các bài đã được chọn đăng:

Không có nhận xét nào: