Asia Times Online

Quốc gia: Hồng Kông
Trụ sở: Hồng Kông
Bangkok
Năm thành lập: 1999
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại hình: Website
Website: http://www.atimes.com

Tờ báo in được thành lập năm 1995 trước khi đóng cửa vào tháng 7 năm 1997. Đến năm 1999, nó xuất hiện trở lại dưới hình thực một tờ báo thông tin trên mạng viết về các vấn đề trong khu vực. Đặc biệt nó có nhiều phóng sự đặc sắc về các vấn đề Trung Đông.

Các bài đã được chọn đăng:

Không có nhận xét nào: