Tokyo Shimbun

Quốc gia: Nhật Bản
Trụ sở: Tokyo
Năm thành lập: 1942
Ngôn ngữ: tiếng Nhật
Loại hình: Nhật báo
Lượng phát hành: 1.585.000 (bản buổi sáng)
Website: www.tokyo-np.co.jp

Được ra đời vào năm 1942 từ sự sáp nhập giữa hai tờ Miyako Shimbun và Kokumin Shimbun, "Nhật báo Tokyo" khi đó theo đường lối bảo thủ. Năm 1963, báo được tập đoàn Chunichi Shimbun ở Nagoya mua lại, và chuyển sang đường lối trung hữu, phù hợp với dân Tokyo hơn.

Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Tokyo Shimbun được phát hành buổi sáng. Báo kết hợp phần tin quốc tế và chứng khoán được soạn thảo tại trụ sở ở Tokyo, cùng nhiều đề tài lấy lại từ những tờ báo khác của cùng tập đoàn (Chunichi Shimbun và Hokuriku Chunichi Shimbun). Phụ bản cuối tuần rất bổ ích, được gọi là Sunday Dai-zukan (Bách khoa toàn thư được minh họa).

Các bài đã được chọn đăng:

Không có nhận xét nào: